Stanovanjski krediti

Stanovanjski krediti

Primerjava stanovanjskih kreditov v letu 2022

Ponedeljek, 25. april 2022

V zadnjih letih so stanovanjski krediti dosegali rekordno nizke obrestne mere, kar v praksi pomeni, da so krediti za potrošnike najbolj ugodni v zgodovini. Kljub temu razlike med ponudniki niso zanemarljive, saj lahko z izbiro najugodnejšega ponudnika prihranite veliko denarja. Zaradi zgoraj navedenega smo se odločili, da Vam posredujemo nekaj informacij o obrestnih merah pri bankah, ki poslujejo v Sloveniji. Podatke o kreditih smo povzeli s spletne strain Zveze potrošnikov Slovenije, ki so 02.03.2022 objavili primerjavo stanovanjskih kreditov.

Banke so podale informacije za kredit v višini 80.000,00 €, zavarovan z zastavo nepremičnine. Hkrati je bilo predpostavljeno, da je potrošnik komitent banke, pri kateri najema kredit, da sklene premoženjsko zavarovanje premičnine, ter ni deležen posebnih ugodosti. Kredit bi se črpal zadnji dan v mesecu, saj so tako najnižje interkalarne obresti.

Seveda je lahko ponudba, ki jo boste prijeli drugačna od spodaj navedenih, saj banke pri odobravanju stanovanjskih kreditov upoštevajo številne individualne kriterije. Lahko se zgodi, da Vam banka določeno obrestno mero ponudi, če se odločite za dodatne storitve pri njih (kreditne kartice, zavarovanje, elektronska banka,….). Omenjeni stroški niso vključeni v EOM in skupni znesek, ki ga boste plačevali. Svetujemo Vam, da vse zgoraj navedeno seštejete skupaj z zneskom, ki ga boste plačevali in boste tako lahko izračunali dejanski skupni strošek.

 

Tabela 1: Podatki o stanovanjskih kreditih

Tabela 1: Podatki o stanovanjskih kreditih.

Vir podatkov: https://www.zps.si/index.php/component/osebnefinance/primkredita.

Ponudba bank se spreminja, zato Vam svetujemo, da se o aktualni ponudbi pozanimate sami. Hkrati Vam predlagamo, da zberite vsaj tri ponudbe iz različnih bank. Vsekakor obvestite svojo matično banko o ostalih ponudbah in počakajte na njihov odgovor. Mogoče Vam bodo ponudili najbolj ugoden kredit. V kolikor Vam matična banka ne bo prišla nasproti, naj Vas ne bo strah zamenjati banke. Pred tem korakom si pa vsekakor izračunajte znesek kredita, ki ga boste plačevali in ostale stroške, ki imate z banko. Za konec pa še ena zelo pomembna stvar, ne pozabite se pogajati za kreditne pogoje.