Naj bo nepremičninski posel brez problemov!

 
Prodaja nepremičnine oziroma oddaja nepremičnine je pomemben dogodek v naših življenjih, saj običajno bistveno vpliva na naše finančno stanje. Prav zaradi tega je pri vsakem nepremičninskem poslu potrebna velika mera strokovnosti in natančnosti. Ob pomanjkanju časa, znanja in izkušenj je smiselno razmisliti o tem, ali se ne bi bilo morda bolje obrniti na strokovnjaka, ki bo posel izpeljal v sodelovanju z vami. Največja varovalka za stranko je izbira dobrega nepremičninskega posrednika. Izkušen in dober nepremičninski posrednik stranko vodi čez celoten proces. Posrednik bo preveril vse okoliščine, povezane z nepremičnino (morebitna bremena, pravice tretjih oseb), na ta način tako kupcu kot prodajalcu omogočena varnost in transparentnost pri nepremičninskem poslu.

 

Kaj vse vključuje storitev posredovanja v naši agenciji?

  • Na podlagi analize trga v sodelovanju s stranko postavimo oglaševano ceno
  • Preverimo dokumentacijo za nepremičnino
  • Pripravimo fotografije in opis za oglas
  • V sodelovanju z zunanjimi izvajalci pripravimo tloris nepremičnine
  • Komuniciramo s potencialnimi kupci
  • Organiziramo in vodimo oglede
  • Sprejemamo ponudbe in se pogajamo glede končne cene in pogojev nakupa
  • Pripravimo in oddamo davčno napoved
  • Izvedemo primopredajo
  • Uredimo prepise dobaviteljev (upravnik, elektrika, voda)

 

Zakaj vam nepremičninski agent prinese dodano vrednost?

V veliki večini primerov je prodaja/oddaja nepremičnine s pomočjo nepremičninske agencije bolj učinkovita. Hitreje izpeljan postopek, višja prodajna cena, manjša odgovornost in veliko manj stresa so glavni razlogi za sodelovanje s strokovnjaki.

 

Sodelovanje s pravno službo

Vsako nepremičnino, za katero posredujemo, skrbno pregledamo (zemljiška knjiga, GURS, gradbeno/uporabno dovoljenje, dostop ipd.). V primeru, da ima nepremičnina pravni problem, ga poskušamo odpraviti, če je to mogoče. Pri bolj zapletenih postopkih se posvetujemo s pravno službo, s katero vedno sodelujemo pri pripravi pogodbe.

 

Najdemo primernega kupca/najemnika za vašo nepremičnino

Rezultat našega dolgoletnega dela na področju nepremičninskega posredovanja je obsežna baza potencialnih kupcev in najemnikov. Poleg lastne baze pogosto sodelujemo tudi z drugimi nepremičninskimi agencijami. Velik del strank dobimo preko oglaševanja na vseh pomembnih portalih v Sloveniji, oglaševanja preko socialnih omrežij in Google Ads in lokalnega oglaševanja v časopisih. Za tovrstno oglaševanje je bistvenega pomena kakovostna vsebina (reprezentativne slike, ustrezno dolg in razumljiv opis). Tesno pa sodelujemo tudi s partnersko agencijo na Hrvaškem. Tako lahko hrvaškim kupcem ponudimo nepremičnine v Sloveniji in obratno.

 

Poslovne nepremičnine

Poslovne nepremičnine se v veliki meri razlikujejo v primerjavi s stanovanjskimi. Glede na to, da se večina poslov izpelje brez oglaševanja, ampak na način “od ust do ust” lahko agencija zaradi velike baze kupcev odigra ključno vlogo. V agenciji imamo znotraj podjetja ekipo sodelavcev z dolgoletnimi izkušnjami, ki deluje samo na področju poslovnih nepremičnin in na ta način pomaga podjetjem pri iskanju ali prodaji poslovnega prostora.

 

Strokovnjaki za Istro

Aktivno in tesno sodelujemo s hrvaško nepremičninsko agencijo Premium nekretnine, ki ima svoj sedež v Puli. V preteklih letih smo ogromno Slovencem pomagali pri nakupu ali prodaji nepremičnine na Hrvaškem. Hrvaški trg ni tako urejen kot slovenski, zato je še posebej pomembno, da si izberete nepremičninskega posrednika, ki zna delovati na Hrvaškem, hkrati pa ščiti vaše interese. Bogata paleta izkušenj z nepremičninami v hrvaški Istri nas brez pretirane samohvale uvršča med strokovnjake za Istro.

 

In ne pozabite: Svet nepremičnin je pri nas urejen!